Telefonisch contact

Contact opnemen met de arts kan tijdens de spreekuren van één van de artsen, voor zover de vraagstelling niet te ingewikkeld is. Voor meer relevante problematiek wordt best op voorhand eens contact opgenomen, met de vraag om welk uur men best eens belt.

Op vraag kan een copy van de laboresultaten klaargelegd worden. Voor bespreking meld je je echter beter aan op de consultatie. Zoals u ziet kan deze consultatie op afspraak; deze afspraak kan telefonisch of via de website worden gemaakt.

Dringende vragen kunnen door het secretariaat doorgegeven worden.

Consultatie houden over de telefoon is echter niet mogelijk. Een goede inschatting maken van een probleem kan niet over de telefoon… de hoorn heeft geen ogen ! Bovendien blijkt dit soms aanleiding te geven tot verkeerde inschatting en telefonisch consulteren wordt door de Orde der Geneesheren (terecht) verboden.