De erelonen zijn conform de geldende RIZIV normen.

Het is  normaal dat u voor een consultatie voor twee personen ook twee consultaties betaalt.

Voor de patiĆ«nten die een GMD hebben (zie elders op de website) wordt het supplement voor de avondconsultatie volledig terugbetaald (momenteel 4 euro)

Ook op afspraak gelden de gewone tarieven. Naar aanleiding van de regeling derde betaler (RDB) vragen wij ook om steeds de identiteitskaart mee te brengen, voor kinderen liefst ook zoveel mogelijk de KID's ID mee te brengen

Erkende feestdagen:

  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede paasdag
  • 1 mei
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • 21 juli
  • 15 augustus
  • 1 november
  • 11 november
  • Kerstdagen