Huisbezoeken

moeten telefonisch aangevraagd worden (09 372 88 88), bij voorkeur voor 11.00 uur ''s ochtends.

Binnen de praktijk zijn de omstandigheden voor onderzoek en behandeling ideaal. Daarom raden wij u aan om indien mogelijk op consultatie te komen. Op de raadpleging wordt u sneller en efficiënter gediend.

Wanneer u echt niet in staat bent om naar de praktijk te komen omdat u zich moeilijk of niet kan verplaatsen (hoogbejaarden, ernstig zieken, zwaar zieke kinderen....), kan u steeds een huisbezoek aanvragen.

Hou bij het aanvragen van een huisbezoek rekening met het feit dat huisbezoeken vaak  niet direct kunnen wegens de aan gang zijnde raadpleging. Vaak  hangt de wachtduur af van de drukte op de raadpleging en van de geografische spreiding van de andere aangevraagde huisbezoeken. Bij dringende gevallen trachten wij zo vlug één van de artsen te sturen. 

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.